Tuesday, November 21, 2023

KANT

 Kant 


moenie Kant kies nie

al val

groen terroriste soos vrot vrugte uit

valskerms in vaak voorstede in

die vroegoggend

in afgryslike wraak op die onskuldiges op

ongebore en gebore mense insgelyks, al

val hulle met die deure in mense se huise

al val

Hamas op mammas se voorstoepe soos

wildehonde uit die nag

uit, in die huise in om die hulpeloses te onthoof

en van alle menswaardighede denkbaar

te beroof: moenie

Kant kies nie want wie

sou die bewakers bewaak?


die feit van die saak is,

niemand het nie.


moenie Kant kies nie, al huil

die moeders van Palestina in die strate

oor die kleinstes onder die martelare 

toegedraai in die vlae van die renegate

se staat, want weet jy dan nie dat

daar diegene onder die getroue vroue is

wat dit as ‘n eer beskou om 

die barbarisme van ‘n menslike offerande

te bring en te pleeg sodat sy

in haar fanatisme ‘n gesiene lid 

van die samelewing en die samedoding

albei tesame kan wees nie?


slegs gekke en dwase van die eerste water 

skryf op sulke mure graffiti en drink

saam bloed uit sulke vuil glase.

moet dan nie

Kant kies nie.


vra jouself soos dit ‘n kritiese 

denker betaam: oor wie moet jy jou skaam

as die magtigste weermag in die Midde-Ooste trokke vol geprogrammeerde moordenaars nie kon keer nie:

wie het hulle daar ingelaat?


Niemand anders nie as

die makers van die haat

self.


moenie Kant kies nie want

as jy dit doen, speel jy direk in

Iblees die duiwel die Illuminati die Rothschilds die Rockefellers Klaas Swaap en sy handlanger Yuval die bose se hande:

hulle wat alle mense van alle lande

die hel in probeer dryf

en hulle van vryheid van spraak en vryheid

van denke en selfs van hulle gedagtes self

wil beroof en dit sal doen ook

as jy stilbly


onthou jy dan nie 

Antjie se sielige geween en gekners 

van tande oor die vermeende trokke van die apartheidstaat

nie? Sy en wie se army 

het agter sulke goed aan gery?

nie ek nie en nie jy nie.

moet dan nie Kant kiss nie.


moet voorts asseblief ook nie vir Calvyn kies  nie. daar is nie so iets 

soos ‘n wegraping of ‘n uitverkiesing nie

as Hamas soos die ram van 

Abraham was, was daar ten minste iets oor om af te slag vir so ‘n gruwelike bloedoffer

want die feit is, die fokker was geen filosoof nie, maar ‘n plein sadis.


as God se uitverkore volk

deur sy sogenaamde eie regering uitverkoop word 

wie sal dan die bewakers bewaak

wat hul mense se lewens inkort met

inperking en verbod 

op inkopies in supermarkte sonder merk

van bees, net soos jou profete voorspel het,

met wrede inspuitings en slagters uit die lug, o Israel 

hoe is jou uitverkorenheid tot klug 

gereduseer deur die spotters met jou God!


o Israel

hoe het jou profete nie 

oor jou gehuil en op hul tande gekners nie 

o mense van Palestina 

hoe het die engele oor julle geween 

en Astagfirullah uitgeroep

toe die bloed in die strate

van Gaza afgeloop het soos riviere 

en die trane van die selfmoorddadige vegters vir menseregte

moet dan nie Kant kies nie 

want Ismael en Isak het as kinders 

vreedsaam in die tent saamgespeel, onbewus

van Sarai se wraak teen Hajjar

oor Abraham se lus vir die vreemde

prinses, oermoeder van Palestina.


moet dan nie Kant kies nie 

kies liewers vir Schopenhauer Heidegger Foucault Derrida Descartes Plato Socrates Aristoteles Voltaire Hobbes Adam Smith Karl Marx Muhammad of selfs uiteindelik Jesus 

Christus 

maar kies nie Kant

in hierdie verband nie want

as jy dit doen is jy die dom in mensDOM 

val jy vir ‘n psyop om

van Mossad en van die alsiende oog van Horus wat jou wil deurkyk

tot daar van jou en jou sogenaamde menseregte 

niks oor is nie behalwe 

‘n gesoute martelaar se lyk.
Monday, October 30, 2023

Memorial Poem for Oupa Ben

my child asks after his grandpa

your grandpa was a man of sand and sun
he cared for the earth, he planted plants and his hands
guaranteed fruit and vegetables for his children
when things broke, he made certain
they would heal: your grandpa was thorough
and real. the earth part of your grandpa
has returned to earth, but the sun part shines
in the eye of God, shines in infinity
projecting the indelible image
of a grandpa and his grandchild on a walk
walking away on the beach at jeffreys bay, stepping
steadily into eternity

- Annesu de Vos, Toronto, 2007

Sunday, October 29, 2023

Huldeblyk aan my Pa, vandag begrawe

my kindjie vra vrae oor sy oupa

jou oupa was ‘n man van grond en son
hy het die aarde versorg, hy het plante geplant en met sy hande
groente en vrugte vir sy kinders gewaarborg
as iets gebreek het, het hy seker gemaak
dit kom weer reg: jou oupa was deeglik
en eg. die grondgedeelte van jou oupa
het teruggegaan grond toe, maar die songedeelte skyn
in die oog van God, skyn in die oneindigheid
en projekteer die onuitwisbare beeld
van ‘n oupa en sy kleinkind wat gaan stap
stap en stap oor die strand by jeffreysbaai, aanstap soos die tyd self
onkeerbaar die ewigheid in

- Annesu de Vos, Toronto, 2007

Covid and Mass Deception

I alerted my readers to the existence of the transhumanist agenda on this blog as far back as 2009 when I did some research on the topic for a dystopian science fiction series I had in mind.

My research led me to the conclusion that there is nothing I can imagine in my worst nightmare, worse than the reality of what exists already in the sense of what Islam would call "haraam bidah" - forbidden (in the sense of being harmful to humanity just like drinking or other forms of harmful behavior) innovation. 

Having said that, I'm happy to see that I am no longer a voice in the desert crying alone. There are thousands of people today creating challenging and interesting content regarding the threats posed in particular by big pharma and biotechnology to humanity. 

The big lie of Covid-19 and the related pharma scam of mRNA "vaccines" showed you everything you wanted not to know. Dear fellow humans, I didn't want to be right about this. It is not a pleasure to see the damage they have done.

Please feel free to interact with this page and post any questions or comments you may have. I will share information in my usual fearless way. If the blog suddenly disappears, know I didn't take it down: they did. I kept it low key for a long time because so many people are doing a great job of exposing the truth about these issues, but it would be shameful to say nothing after all this time.

God bless you all and keep you free from the harm of deception. Be brave and stand firm in your convictions. Above all: be human. I and thousands of truth warriors are fighting for your rights not to be zombies. Please don't be those people.


Wednesday, May 8, 2013

The Life and Times of Lady Believealot

An American writer friend and I spoke today about our favorite actor, Mr Brent Spiner who was featured previously on this page with a broken promise to update y'all on the disastrous results of my comments on the Chastity Bono situation and the Twitter attacks spawned by those comments ... I have scarcely surfaced here for the four years since that happened, as it is fair to say that the attacks on me as a person of faith since then have been stupendous, sometimes just plain stupid, and mostly not very erudite.

I have been cyberbullied. I have been called "f*cktard," "whackjob," "nutjob," "psycho," "you retarded woman" and any number of variants thereof, by parties who shall remain nameless for these purposes - for who would want to give them 15 seconds of fame? - on Twitter on account of being a person of faith. False claims have been made about my faith, some of which are so far out to lunch that they are not worth the trip to the Gamma Quadrant.

It has been said that I "believe [my]self to be" married, when in fact I know for a fact I have been divorced since 1991. I have the papers to prove it. It has been said that I am a "lunatic" - for reasons known only to those who spew forth lunacy by the bucketful as they milk and bilk the cow that jumped over the moon in their elaborate fantasies about me. A dear friend and associate has opined that "anybody else would be swinging from a bridge" if they were me. But, the thing is, they are not me. They are not qualified to be me. I told my friend I have no time just to hang around.

In their dreams they appear to wish to be me but, this makes no rational sense as they would be "dissing" themselves day and night if they were to turn into me, which one actually attempted to do by thieving my twitter handle. Nay, I kid thee not, dear reader. All this really happened. If only I had dreamed it and could wake up from the nightmare! Lao Tzu dreamed that he was a butterfly, only to wake up and to find that he was a butterfly dreaming he was Lao Tzu ...

I would be honored or flattered by all the attention, had it not been so dishonorable and unflattering. It is said in the scriptures that those who believe, will suffer persecution, but when it is not even clear to one's virulent detractors what one believes - for the fantasies around one's beliefs are so outlandish - it becomes a bit of a tall order to see the meaning of such meaningless persecution. If it is for the sake of Christ, then I would say Christ has better things to do ... such as planning his return perhaps, but I fear he might get cyberbullied if he does come back, so perhaps, if I am to try to find meaning in this, I can be said to be testing the waters for him and finding them hotter than Hades. If it is for the sake of God the Father, Allah a.k.a. Hashem: the Father is a busy God, and there again I would say if it made SENSE to me I would gladly suffer in behalf of the Lord our God, but as things stand, none of it makes any sense at all.

I decided to publish the riveting conversation I had with my friend on the topic of Hell and Hot Peppers, as it turned out to be all about the transhumanist/posthumanist movement, whereas it started with a simple question: does Mr Spiner like hot peppers? How we got from that question to an examination of the philosophical frameworks for scientific research, was a process so riveting that I felt it was worthy of an update on this blog.

With my friend's permission I am reproducing this little dialogue here very shortly for your reading pleasure, for those of you whose idea of a good time this might be, as it appears to have been for us. Its function, aside from entertainment for the unbelievers among us who would no doubt seek further proof of lunacy on the part of believers in it, is to entertain the faithful and of course to clarify once again, for those who would actually like to know, what I actually believe. The discourse is a bit too intricate to be followed by the f*cktard-sayers among us, so I have high hopes that they will not manage to get through the entire article, nor will they make head or tail of what I actually believe, so the persecution is bound to continue. Along with it persists the hope that the Lord has a reward for me and I can only hope He is reading this so that He sees I hope it is a pay cheque in the not too distant future, for the secular world pays poorly those whose work is a pure labor of love.

It can be said to be irresponsible to do this work when one knows not how one should be compensated for it. The purpose of doing this, as I said, is to be able to establish some of what I actually believe versus what I do not believe, and to addle the brains of brainless ninnies further, so that they will end up believing what they believed about me in the first place. It is called "belief perseverance" - a very common phenomenon, and it happens to the best of us, but to stupid people who are stupid by choice (wilfully obtuse) for the good and sufficient reason that they do not use their God-given brains for the purpose they were designed for (thought) it happens all the time.

Watch this space.

Coming Soon to a Hi-Resolution Color Monitor Near You: Hell and Hot Peppers!
Friday, September 24, 2010

Tom Cruise and the debate on Psychotropics

The role of psychotropics in systematic mind-control exercised by government agencies in supposedly "free" societies is not being highlighted or examined at all at present in mainstream society; ordinarily the domain of fringe activists, psychiatric survivor groups and other non-mainstream interests, it is not regarded as politically correct to question the current dominance of pharmaceutical companies in looking after the wellbeing of society.

When Tom Cruise spoke out against psychiatric drugs in the now infamous television interview a few years ago with Matt Lauer, he received nothing but ridicule and contempt from mainstream society. Mr Lauer took every opportunity to cast aspersions on Tom's passionate convictions, and the audience swallowed the biased opinion of the interviewer hook, line and sinker.

I looked at the interview and saw how logically and articulately Tom put his position across; nonetheless, prejudices were overwhelmingly against him and I suspect many among those who subsequently ridiculed him for his firm anti-psychiatry stance, never saw the interview in the first place.

Tom's connection with the Church of Scientology was cited widely in the media at the time as the reason for the public disdain towards his anti-psychiatry viewpoint. Whatever we may think of the Church of Scientology, the fact is that it and its secular powers are hardly unwelcome in mainstream society, particularly Hollywood where it holds a great deal of clandestine sway. As a devout Catholic I am no fan of Scientology myself, but that is strictly irrelevant to the issues at hand. The Vatican ought to speak out against psychotropic drugs in the same way that it spoke out against cloning and embryonic stem cell research. Instead, we find that our church is very friendly towards mainstream medicine, having forgotten altogether about the "stand up and walk" teaching of its founder, the rabbi Yeshua who taught healing through faith in God without the aid of modern medicine. There is no area of medicine that is in more direct conflict with that teaching, than psychiatry, and it is time for the Catholic church to reclaim its origins by embracing accurate knowledge on the subject and realizing that we cannot serve two masters. We cannot serve Mammon and God at the same time. You either rely on Christ for your emotional health, or you rely on the false hope provided by antidepressants.

Similarly, Jehovah's Witnesses who powerfully teach an authentic approach to Bible Study, have failed utterly in questioning the powerful influence of Big Pharma on today's society and its role in rendering people complacent towards injustice, indifferent towards suffering (their own and the suffering of others) and compliant towards mass consumerism without imagination, without faith, without love, without spirit, without truth. The Watchtower is failing its followers egregiously by not pointing out the dangers of drugs like Ritalin and its widespread use as a tool of educational oppression, antidepressants like Paxil and Prozac which happen to have as side effects the very conditions they are supposed to control (suicidal depression in victims who have used these drugs and are no longer with us to tell their stories) and frightening conditions such as irreversible tardive dyskinesia (loss of major motor functions) which could result from the use of just about every psychotropic drug on the market.

It is ironic that fantasy writer Ron Hubbard would be the founder of a movement which, aside from teaching absolute nonsense about Christ and God, happens to have perfectly accurate information on psychotropics. There is biographical information suggesting that Hubbard himself, towards the end of his life, did in fact use medicines that he did not ideologically approve of. I do not know if this information is accurate, but there are suggestions that Hubbard had problems of his own which did not find easy solutions within his own teachings. Be that as it may, the Church of Scientology is unique in terms of the position it holds on psychotropic drugs, and as such it is an odd strategic ally for the Techno-Luddite in promoting understanding of the dangers of these things.

The business interests surrounding entertainment, mind and imagination are a complex web to navigate these days. Finding the truth in this tangled web is not for the faint-hearted, and speaking out about it is an intimidating prospect even for a writer who is not of the faint-hearted variety. It would be "safer" to write screenplays about vampires and zombies; no-one would question a writer these days for indulging in these unhealthy concepts; in fact, it is regarded as very "cool" to be able to write about these things. For me, nothing could be more boring than vampires and zombies, and nothing could be more frightening than the reality of the indifferent society we live in, where such things could be regarded as acceptable entertainment for young people. The mind-numbing influences of majorly successful entertainment properties like Twilight, True Blood and many other successful vampire-themed, occult-themed and horror-themed movies and television shows, have resulted in movements among teenagers where it is perceived as "cool" to be "into" these things; the dangers inherent in a casual, everyday acceptance of these concepts are not addressed by anyone outside the religious right that I know of, and as such I anticipate that my job of articulating these issues will be a lonely one.

It is, effectively, OK in mainstream society to be a Hollywood Scientologist as long as you do not collide with other mainstream business interests such as the corporate powers of Big Pharma. My interest in Tom as an activist is strictly separate from his religious beliefs, and my appreciation for the passion he expressed in that extremely unfair interview by Lauer, stands accordingly as it stood before.

I will therefore not fall for the trap of discriminating against Tom as a person on account of his religious beliefs, but will ask him instead to join once again in the continuing struggle to raise public awareness on this vexed issue, the danger it poses to young students and to all of us in society who do not wish to become the mindless pawns of the powers-that-be.

Tom, you are a hero for saying what you said; I am glad you said it and you have to say it again. You spoke the truth: speaking the truth is never easy or convenient and for this you have earned my respect as a person regardless of what you may profess to believe in terms of religion. I am calling for your help in raising awareness on this issue once more: you can utilize your considerable influence by explaining to people why psychiatric drugs are dangerous, unhealthy and unnecessary; what other methods exist for attaining happiness and overcoming debilitating personal circumstances and conditions that would otherwise hamper our performance and the realization of our dreams and abilities; and, above all, how important it is to value our personal liberty and not to give in to influences whose designated purpose in society is to hamper and impair that very freedom that is our birthright as human beings.

Saturday, June 13, 2009

Tackling the Chastity Bono Sex Change Question

My favourite android, Commander Data of the Starship Enterprise (in his human form as impersonated by the respected and admired actor Brent Spiner) inadvertently caused a plasma field to be disrupted in the Twitterverse today. The resulting explosion rocked the Starship Enterprise, and I myself am suffering from an injured shoulder. Techno-Luddite has been in gallons of hot water since. Attackers have surfaced from all over the twittersphere, scolding the Techno-Luddite for her apparent intransigence towards certain issues.

What caused the disruption of the peace among the twittering birds: Mr Spiner kind-heartedly extended his congratulations on the said web site to Chastity Bono, the daughter of entertainers Cher and Sonny Bono, on her decision to transform herself to the best of the ability of our current medical science, into a working facsimile of a male of our species. Techno-Luddite blurted in response - a response that I now regret, for it has caused my ship's kitchen to remain untouched for all of a Saturday afternoon, dinner to remain uncooked, BBQ chicken to be purchased in a polystyrene container instead (against my better environmental judgement!) ... "I can't agree with you there ... I think it's a tragedy." Mr Data quite rightly wanted to know, "tragedy for whom?" to which I again blurted, "for God who created her." God? Did someone say, God? The temerity! Oh, dear! Omigosh! OMG!

Oh, God.

Note to my dear readers who are accustomed to the trouble I tend to get myself into, in debates: the trouble from before, the pot shots fired at me by the occasional little old right winger in the old country on issues that everybody else in the universe agrees on anyway - all that trouble was as nothing compared to the firestorm ignited by this. Techno-Luddite has been called, among other things, a "bigot," something she is quite unaccustomed to, and found quite hurtful - and then yet another b-word which does not warrant repetition in polite society. And those are just a couple of the insults hurled: all because I was trying to implore Ms Bono to reconsider this drastic course of action. I was accused of condemning the poor girl - oh, and lambasted for using the wrong pronoun (it is now politically correct in Hollywood to say "his" in matters of "Chaz" Bono) - and I had to point out that "implore" and "condemn" are two very, very different things ... yet even the dreaded pronoun "her" would be instant evidence of hideous bigotry on my part.

Techno-Luddites are people who prefer nature to be left "as is" - and who disapprove of excessive human interference, and of any kind of "upgrade" made to the human body; and I suppose this would have to include any kind of reconfiguration of what one participant on Twitter called - that loud crashing noise was my jaw dropping on the floor of the starship - "wedding tackle." (Sacred body parts designed by a caring Creator for the enjoyment of one's lover - also known in the public domain as wedding tackle. Something akin to fishing gear? It is going to take Techno-Luddite a while to wrap her hair around that concept.)

Yes, I reluctantly have to agree: it stands to reason that Techno-Luddites would not approve of "gender reassignment" surgery. Having said this, I must add that my delicate approach to this subject is by far more caring and tolerant than some of the more brusque and to-the-point writings I have since seen on "my side" of the debate ... for example by the rather more straightforward Laura Higgins in Opposing Views, as quoted in The Week.

This once more is just acknowledgement of receipt of the many angry tweets, and not yet a proper, reasoned response. Many have raised questions such as, "what about free will?" These are questions that deserve to be tackled (ugh!) one by one. I will endeavour to do so, and implore y'all to check back frequently.

Until then I remain, respectfully yours in freedom of speech,

The Techno-Luddite

Chastity Bono and her band Ceremony - Could Have Been Love

When In Doubt, Google!

Custom Search